കറൻസി പ്രശ്നം മൂലം നിങ്ങളുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നില്ലേ ??

Kerala Real Estate Classifieds
നവംബർ 8 രാത്രി നടന്ന ആ  പ്രഖ്യാപനം ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത് . കള്ളപ്പണം തടയുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നടത്തിയ ആ നയം ഒടുവിൽ സാധാരണക്കാരനെ പോലും തളർത്തി കളഞ്ഞു ഇന്നും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു .

ഈ പ്രശ്നം അതിശക്തമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് REAL ESTATE മേഖലയെ ആണ് . പല സ്ഥലമിടപാടുകളും ഇതോടെ സ്തംഭിച്ചു .ഒട്ടേറെ REAL ESTATE സ്ഥാപനങ്ങൾ താഴിട്ടു പൂട്ടി . അവരുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടവർക്ക് ഒരു ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് .”ഇനി എങ്ങനെ സ്ഥലം വിൽക്കും ???? “.

എന്നാൽ DIGITAL MARKETING എന്ന ആധുനിക രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റിങ് വിദ്യയിലൂടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ നടത്തിയവർക് സമാധാനിക്കാം ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പരസ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ വഴി എത്തിക്കുന്നു .

Plotmall.com is one of the best Kerala real estate portal that follows DIGITAL MARKETING stategy . Here you can publish your real estate advertisements at low cost.

വളരെ ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ DIGITAL MARKETING ലൂടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ നടത്തി ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുകയാണ് PLOTMALL.COM , ഇവിടെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾക് നിങ്ങളുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പരസ്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നു .

If you are interested to publish your real estate advertisements through plotmall ??

Contact us  : 9446600368 / 9895490866

PLOTMALL .COM ലൂടെ വില്പന നടത്തിയ ചില പ്രോപ്പർട്ടികൾ കാണുവാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.

Click on this link:

Sold out properties in kerala

Rent out properties in kerala

കറൻസി പ്രശ്നം കാരണം വിലയിടിവ് വന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് , വീഡിയോ കാണാം

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s